KLUBTØJ

Der er indgået klubaftale med INTERSPORT Frederikshavn.

Som medlem af FAK66 får du 20% rabat på Fusion løbetøj, løbesko samt andet løbebeklædning og tilbehør i butikken (dog ikke Adidas Ultra Boost, elektronik og i forvejen nedsatte varer).

Du får udleveret et kort som du skal vise i butikken inden betalingen.


Generalforsamling d. 26/2-2019

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Atletcentrets Cafeteria tirsdag den 26. februar 2019 kl. 19.30.
Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af 3 stemmetællere.
 3. Bestyrelsens beretning.
 4. Fremlæggelse af regnskab, herunder fastlæggelse af kontingent.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af:
 7. Bestyrelsesmedlemmer.
 8. Suppleanter
 9. Revisor
 10. Revisorsuppleant
 11. Eventuelt.

Praktiske Informationer:

I henhold til vedtægternes §10 skal forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen være bestyrelsen i hænde fire dage før den afholdes.

Nuværende bestyrelse:

Ole Christensen (valgt 2017)
Palle H. Andersen (valgt 2018)
Søren Rahbæk (valgt 2018)
Lene Andersen (valgt 2017)
Hanne Haandbæk (valgt 2018)

På valg:

Ole Christensen (ønsker genvalg)
Lene Andersen (ønsker ikke genvalg)

Suppleanter til bestyrelsen:

Steen Andersen (valgt 2018)
Susanne Fick (valgt 2017)

Revisor og suppleant:

Ole Petersen
William Koktved
Ole og William er på valg

OBS: FAK66 er vært ved spisningen i forbindelse med generalforsamlingen. Hvis du ønsker at deltage i spisningen bedes du give besked på sms til Lene på tlf: 22 73 38 38 senest 22. februar. Spisningen starter kl. 18.45.

 

Løbecafé i august..

Kære alle ?‍♀️?‍♂️

Næste løbecafé bliver tirsdag den 7. august, hvor vi mødes til sædvanlig tid i klubben. Efter træningen tager vi på restaurant Essence hvor de har tirsdags-tilbud med mad og 1 glas vin/øl/vand for 150,- kr. ?️ Da vi skal bestille bord i god tid er sidste tilmelding til Lene (tlf: 22733838) senest tirsdag den 31/7-18

Løbecafé i juni

Kære alle

Sidste løbecafé inden sommerferien bliver tirsdag den 19. juni.

Vi mødes som sædvanlig i klubben kl. 17.00, hvorefter der løbes ud til centerbanen til en gang interval-træning.

Efterfølgende er der fællesspisning og vi laver en lille evaluering af årets Råbjerg Mile Løb.

Tilmelding til Lene på tlf: 22 73 38 38.

For-fest til Råbjerg Mile Løbet

Fredag den 18. maj, holder vi som sædvanlig vores lille hyggelige for-fest i teltet på Råbjerg Mile Camping, når vi er færdige med at stille op til lørdagens løb.

Vi griller pølser og der er kartoffelsalat, salat m.m. Pris pr. person ca. 100,- kr.
Medbring selv drikkevarer.

Alle klubbens medlemmer er velkommen – uanset om man kan deltage om lørdagen.

Af hensyn til indkøb er der tilmelding til Helle senest tirsdag den 15. maj (til fortræning). Tlf: 23 34 82 85.

LØBECAFE I MAJ

Kære alle

Næste løbecafe bliver tirsdag den 15. maj i forbindelse med for-træningen til Råbjerg Mile Løbet.

Vi mødes i klubben kl. 17.00, fylder bilerne og kører til Råbjerg Mile Camping, hvor vi løber ruterne igennem og tester udstyret til tidtagning.

Vi bestiller sandwich og kage til efter løbet – pris ca. 60 kr. pr. person – medbring selv drikkevarer og kaffe!

Tilmelding til Lene på tlf: 22 73 38 38 senest søndag den 13. maj