Kontakt

Indmeldelse og kontingent

Årskontingent 1/1-31/12:

Enkeltperson,    400 kr. pr. år.
Familie,               675 kr. pr. år.
Passiv,                 100 kr. pr. år.

Beløbet kan indbetales på Mobile-pay: 802001

Indmeldelse:

Hvis du ønsker at være medlem af FAK66 bedes du sende en mail til kasserer Søren Rahbek (kasserer@fak66.dk) med følgende oplysninger:

Navn, adresse, fødselsdato, mailadresse og telefonnummer.