Bestyrelsen

Bestyrelse og andre nøglepersoner, som kan kontaktes i forbindelse med foreningens arbejde samt angivelse af foreningens domicil og eventuelt medlemskab.


Bestyrelsesmedlem: Susanne Kristine Bærentz Fick, Telefon: 40 57 39 37. Mail: formand@fak66.dk


Bestyrelsesmedlem: Steen Andersen, Telefon: 40 37 11 19. Mail: steen@fak66.dk


Bestyrelsesmedlem: Kim Trolle Wadum, Telefon: 20 25 63 59. Mailkim@fak66.dk


Bestyrelsesmedlem: Hanne Haandbæk, Telefon: 27 84 18 29. Mail: hanne@fak66.dk


Kasserer: Søren Rahbek, Telefon: 29 48 61 30. Mail: kasserer@fak66.dk


Webmaster: Hanne Haandbæk