Løbecafé

En gang hver måned gennemføres der løbecafé. En løbecafé er en anderledes spændende træningsform. En løbecafé er typisk intervaltræning, der både kan gennemføres i kuperet og fladt tærren. Til løbecafén er der altid tilknyttet en erfaren og meget dygtig træner, der planlægger rute samt sted.

Et tydeligt karakteristika for løbecafén er, at alle næsten kan følges ad. Dette kan realiseres fordi vi løber individuelt på et lille grografisk område, der er meget krævende. Dette betyder, at alle starter, træner og slutter samlet.

En løbecafé afsluttes med spisning og hygge i vores lækre klubhus. Løbecafén er således vores klubaften.

Alle kan deltage og alle er meget velkommen.