Historien om FAK66

Starten

FAK 66, Frederikshavn Atletik Klub af 1966 er stiftet d. 27. maj 1966. Tidligere var atletikken organiseret under FfI, Frederikshavn Forenede Idrætsklubben. Stemningen var præget af, at FFI fodboldafdelingen blev forfordelt med hensyn til busser og spisning m.v. når de skulle til andre byer og konkurrerer. Da FFI dengang oplyste, at der skulle spilles 20 kampe på gymnasiets atletikstadion, var det der fik dråben til at flyde over.

Nogle af de mest proaktive, Finn Jacobsen (22 år) og Karl Åge Pedersen (18 år) forsøgte derfor, at starte en ny atletikklub. Dette lykkes med en stiftende generalforsamling d 27 maj 1966, hvor der var mødt 25 – 30 atleter. Kjeld Jensen, der tidligere havde opbygget altetikafdelingen i FFI blev den nye formand. FAK 66´s første bestyrelse bestod af Else Marie Nielsen, Finn Jacobsen, Karl Åge og Kjeld Jensen. På dette tidspunkt var der 55 medlemmer i klubben.

De første år

Klubben valgte orange t-shirts med grønt tværbånd som klubtrøje. Dette vagte opsigt, når medlemmerne var ude til stævner. FAK 66 havde mange piger/kvinder og drenge/mænd, der klarede sig rigtigt godt. Jytte Lyng, kuglestød samt Helle Schou Jeppesen, diskoskast, var på landsholdet og satte danske rekorder i deres discipliner. Der var også meget dygtige længde- og højdespringere.

Løbedisciplinerne var klubbens svage punkt i divisionskampene, både hos kvinderne og herrerne. Det lykkes dog for kvinderne i 1978, at rykke op i første division. Dette medførte, at daværende borgmester, Villy Christensen inviterede holdet til modtagelse i krudttårnet, hvor deltagerne modtog et mini krudttårn i tin og invitation til spisning på Hotel Jutlandia. Klubbens formand, John Balle Kristensen, modtog desuden 5.000 kr. og formand for teknisk udvalg, Knud Uggerhøj, lovede at kikke på klubbens ikke for gode baneforhold.

Beskedne forhold

Det startede med at redskaberne blev opbevaret i et træ skur på ca. 2 x 2 meter. Efterfølgende blev der suppleret med en trækasse, der var gravet ned i jorden. Størrelsen på kassen var styret af bl.a. Spydenes længde. I takt med at klubben blev udviklet, blev der også behov for stører og bedre faciliteter. Klubbens formand rettede kontakt til Trigon, der efterfølgende sponserede en brugt skurvogn. Vognen blev istandsat af klubbens medlemmer, og fungerede i flere år som klublokale. I 1974 byggede brydeklubben i samarbejde med FAK 66 Atletcenteret, der i dag fungere som vores samlingssted.

FAK 66 begynder at ændre sig

Det fælles klubhus blev indviet med et meget stort fællesarrangement. 10 bryderne og 10 FAK’ere, der satte verdensrekord i barnevognskørsel. Et stærkt resultat baseret på en fælles indsats, men også et godt symbol på fællesskabet mellem de to klubber.

Tidligere var der rigtigt mange unge i klubben og der var et fantastisk godt kammeratskab i klubben. I forbindelse med uddannelse, var der mange, der fraflyttede Frederikshavn og dermed FAK 66. En konsekvens blev, at aktiviteterne i atletikken blev neddroslet. Til sidst ophørte atletikklubben med de olympiske discipliner. Hvor der tidligere var atletikbaner, er der i dag parkeringsplads til Arena Nord samt Nordstjerne skolen.

Kilderne til denne historie:

Helle Schou Jeppesen (aktiv atlet i perioden 1966 – 1975).
Folke Filskov (aktiv løber i perioden 1969 – 2012).
Villy Jokumsen (aktiv løber i perioden 1980 – 2001).
Lene Andersen (stadig meget aktiv løber, 1984 – 20xx) samt
Frederikshavn lokalavis