Generalforsamling tirsdag den 28. februar 2023

Klubben afholder generalforsamling tirsdag den 238. februar kl. 19:00.

Som sædvanlig er klubben vært ved noget mad, så tilmelding er nødvendig.
Indkaldelse til klubbens medlemmer kommer i henhold til vedtægterne.