ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Atletcentrets Cafeteria tirsdag den 13. februar 2018, kl. 19.30

Dagsorden i henhold til vedtægterne

1. Valg af dirigent.
2. Valg af tre stemmetællere.
3. Bestyrelsens beretning.
4. Fremlæggelse af regnskab, herunder fastlæggelse af kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af: Bestyrelsesmedlemmer. Suppleanter. Revisor. Revisorsuppleant.
7. Eventuelt.

Meddel venligst om du ønsker at deltage i spisning i forbindelse med Generalforsamlingen.  til Helle på telefon 23 34 82 85 senest den 11. februar. Liste ophængt i Atletcentret, kan også anvendes Indtil den 8. februar. (spisning kl. 18.45 vært  FAK66)