Generalforsamling d. 26/2-2019

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Atletcentrets Cafeteria tirsdag den 26. februar 2019 kl. 19.30.
Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af 3 stemmetællere.
 3. Bestyrelsens beretning.
 4. Fremlæggelse af regnskab, herunder fastlæggelse af kontingent.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af:
 7. Bestyrelsesmedlemmer.
 8. Suppleanter
 9. Revisor
 10. Revisorsuppleant
 11. Eventuelt.

Praktiske Informationer:

I henhold til vedtægternes §10 skal forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen være bestyrelsen i hænde fire dage før den afholdes.

Nuværende bestyrelse:

Ole Christensen (valgt 2017)
Palle H. Andersen (valgt 2018)
Søren Rahbæk (valgt 2018)
Lene Andersen (valgt 2017)
Hanne Haandbæk (valgt 2018)

På valg:

Ole Christensen (ønsker genvalg)
Lene Andersen (ønsker ikke genvalg)

Suppleanter til bestyrelsen:

Steen Andersen (valgt 2018)
Susanne Fick (valgt 2017)

Revisor og suppleant:

Ole Petersen
William Koktved
Ole og William er på valg

OBS: FAK66 er vært ved spisningen i forbindelse med generalforsamlingen. Hvis du ønsker at deltage i spisningen bedes du give besked på sms til Lene på tlf: 22 73 38 38 senest 22. februar. Spisningen starter kl. 18.45.