Generalforsamling 7. marts 2017 kl. 19.30

ORDINÆR GENERALFORSAMLING:

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i FAK66  i Atletcentrets Cafeteria tirsdag d. 7. marts  2017, kl. 19.30

Dagsorden i henhold til vedtægterne

1. Valg af dirigent.

2. Valg af tre stemmetællere.

3. Bestyrelsens beretning.

4. Fremlæggelse af regnskab, herunder fastlæggelse af kontingent.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af: Bestyrelsesmedlemmer. Suppleanter. Revisor. Revisorsuppleant.

7. Eventuelt.

Praktisk information:

I henhold til vedtægternes § 10 skal forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, være bestyrelsen i hænde fire dage før den afholdes.

Nuværende bestyrelse:

Helle Hansen.          (valgt 2016)
Palle H. Andersen. (valgt 2016)
Ole Petersen.          (valgt 2016)
Ole Christensen.     (valgt 2015)
Frede Andersen.     (valgt 2015)
På valg: Ole Christensen (evt. villig til genvalg)
Frede Andersen (ønsker ikke genvalg)
Suppleanter til bestyrelsen:
Steen Andersen. (valgt 2016)
Lene Andersen.  (valgt 2015)
På valg: Lene Andersen
Revisor og suppleant: Søren Rahbek og Jesper Laulund. Søren og Jesper er på valg
OBS! Meddel venligst om du ønsker at deltage i spisning i forbindelse med Generalforsamlingen  til Helle på telefon 23 34 82 85
Senest 6.marts.
Liste ophængt i Atletcentret, kan også anvendes Indtil d. 2. marts. (spisning kl. 18.45 vært FAK.66).