Generalforsamling

MOTIONSLØBEKLUBBEN FAK66
ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Atletcentrets Cafeteria
tirsdag den 25. februar 2020 kl. 19.30.
Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af 3 stemmetællere.
 3. Bestyrelsens beretning.
 4. Fremlæggelse af regnskab, herunder fastlæggelse af kontingent.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af:
  1. Bestyrelsesmedlemmer.
  1. Suppleanter
  1. Revisor
  1. Revisorsuppleant
 7. Eventuelt.

Praktiske Informationer:

I henhold til vedtægternes §10 skal forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen

være bestyrelsen i hænde fire dage før den afholdes.

Nuværende bestyrelse:

Ole Christensen (valgt 2019)

Palle H. Andersen (valgt 2018)

Søren Rahbek (valgt 2018)

Susanne Fick (valgt 2019)

Hanne Haandbæk (valgt 2018)

På valg:

Palle H. Andersen (ønsker ikke genvalg)

Søren Rahbek (ønsker genvalg)

Hanne Haandbæk (ønsker genvalg)

Suppleanter til bestyrelsen:

Steen Andersen (valgt 2018)

Jens Birklykke (valgt 2019)

Revisor og suppleant:

Ole Petersen

William Koktved

Ole og William er på valg

OBS: FAK66 er vært ved spisningen i forbindelse med generalforsamlingen. Hvis du ønsker at deltage i spisningen bedes du give besked på sms til Sus på tlf: 40 57 39 37 senest 21. februar. Spisningen starter kl. 18.45.